Categories
Forex Trading

PERN: jest plan rozbudowy bazy magazynowej w Gdańsku Górnictwo

Budowa została również zauważona i doceniona przez zewnętrznych ekspertów – w 2019 zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw.

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie

Spółka podała, iż termin realizacji dwóch zbiorników o konstrukcji stalowej i pojemności po 100 tys. Przewidywany jest w okresie nie dłuższym niż 25 miesięcy. PERN zwiększa swoje zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej. Niedawno zakończył się przetarg na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach, a już rusza kolejne postępowanie – tym razem dla 20 obiektów. Budowa instalacji PV to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024. Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa Terminala Naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski.

Baza Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

W pobliżu gdańskiego portu, w bazie paliwowej PERN, która jest strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego, WJ Groundwater Sp. Podjęła się odwodnienia wykopu pod dwa nowe zbiorniki na ropę naftową o pojemności 100 tyś. Umowa na obniżenie zwierciadła wód gruntowych z Generalnym Wykonawcą Mostostal Warszawa została podpisana w czerwcu 2018r. Terminal Naftowy PERN leży bezpośrednio na zachodnim brzegu Zatoki Gdańskiej w Porcie Północnym w Gdańsku. Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. Przez cały okres realizacji tego projektu (ponad 2,5 roku), mimo bardzo dużej skali i natężenia prowadzonych robót, nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń wypadkowych na placu budowy.

Ptaki polskiego wybrzeża

PERN ogłosił przetarg na budowę w bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników o pojemności po 100 tys. Każdy z przeznaczeniem na Fellow Gubernator Blasts Kristi Noem za wynajem COVID Run Rampant ropę naftową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zapowiadała wcześniej, iż nowe zbiorniki mają tam powstać do 2020 r.

Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej

W ciągu roku nad Bałtykiem powstało aż 600 tys. M³ nowych pojemności, a możliwości magazynowe PERN tylko nad polskim morzem wzrosły do niemal 2 mln m³. PERN zakończył właśnie realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej. Klienci firmy mogą już w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku, bo do eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany w ramach II etapu rozbudowy. Dzięki temu, rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego zakątka świata.

Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu. PERN zakończył właśnie realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej. Klienci firmy mogą już w pełni korzystać z możliwości Terminala Naftowego w Gdańsku, bo do eksploatacji trafił ostatni zbiornik wykonany w ramach II etapu rozbudowy. Dzięki temu, rafinerie są w stanie elastycznie sprowadzać surowiec do Polski z dowolnego zakątka świata.

  1. Obecnie trwa proces integracji PERN i spółki z jego grupy kapitałowej – Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19.
  2. PERN podkreśla, iż celem połączenia z OLPP “jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”.
  3. – Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa Terminala Naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski.
  4. Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej.

Puchar Polski dla ORLEN Wisły Płock

Technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyniło się do realizacji polityki energetycznej Polski. Na terenie Bazy Gdańsk zlokalizowana jest Zakładowa Straż Pożarna, która utrzymuje w sprawności urządzenia przeciwpożarowe i przeciwpożarowe systemy zabezpieczeń, a także prowadzi bieżący nadzór i asekurację podczas prowadzenia Prawdziwe Trade Group broker Forex-przegląd i informacje Real Trade Group prac pożarowo niebezpiecznych. Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie, zapisz się do newslettera. Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników…

M³, został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża. Magazyn to stalowy naziemny walec, z dachem pływającym, wyposażony w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony. Zbiornik został również wyposażony w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu. Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich.Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. Przez cały okres realizacji tego projektu (ponad 2,5 roku), mimo bardzo dużej skali i natężenia prowadzonych robót, nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń wypadkowych na placu budowy.

Połączenie, na które zgody wyraziły już Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP, ma zostać sfinalizowane z początkiem stycznia 2018 r. Po integracji powstanie jedna spółka zarządzająca zarówno transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych. W Gdańsku PERN posiada Terminal Naftowy o pojemności 375 metrów sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. W ramach strategicznych inwestycji PERN planuje także rozbudowę morskiego Terminalu Naftowego w Gdańsku, gdzie do 2020 r., a najpóźniej do 2022 r., dwukrotnie zwiększyć mają się pojemności magazynowe ropy naftowej.

Szczegółowa technologia realizacji usług obejmuje przygotowanie projektu odwodnienia, montaż 16 szt. Piezometrów monitorujących, dostarczenie pomp głębinowych, kolektorów zbiorczych, kabiny centralnego sterowania wraz z agregatem prądotwórczym oraz panelem awaryjnym, zbiornika przelewowo-osadnikowego oraz instalację rurociągu zrzutowego (ok. 200m). Prace wiertnicze wykonywane są wiertnicą MDT-80-V. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej PERN jest wzmocnienie pozycji w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. Poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów. Grupa PERN dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton paliw rocznie.

Nowy zbiornik kończy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN. PERN podkreślał wcześniej, iż filarami strategii spółki do 2020 r. W maju prezes PERN Igor Wasilewski mówił PAP, iż w ramach zwiększania pojemności magazynowych spółka planuje m.in. Rozbudowę swej bazy magazynowej w Gdańsku, gdzie do 2020 r. Mają powstać dwa zbiorniki na ropę naftową po 100 tys.

Budowa została również zauważona i doceniona przez zewnętrznych ekspertów – w 2019 zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Projekt został zrealizowany według najwyższych standardów europejskich. Bezpieczeństwo jest dla PERN bardzo ważne od samego początku – pierwszego wbicia łopaty. M³, został wybudowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego eksploatacji. Prace budowlane mogły rozpocząć się dopiero po usunięciu niezinwentaryzowanej wcześniej kolizji podziemnej, w postaci historycznego wzmocnienia nabrzeża.

M³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. Nowy zbiornik kończy II etap rozbudowy Terminala Naftowego w ramach programu Megainwestycji. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN. Dotrzymujemy słowa – realizujemy nasz flagowy program Megainwestycji, efektywnie i terminowo oddajemy do eksploatacji kolejne projekty, z których każdy ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne. W 2020 roku zakończono prace związane z rozbudową pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk oraz przekazano do eksploatacji 2 zbiorniki o pojemności 100 tys.

Nasze rafinerie mogą zamawiać różne gatunki surowca i wybierać najbardziej korzystne oferty, wykorzystując nowe możliwości magazynowania. Będzie też łatwiej zaradzić nieprzewidzianym przerwom w dostawach – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. – Dzięki nowym inwestycjom, takim jak rozbudowa Terminala Naftowego, znacznie poprawimy bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski. Obecnie trwa proces integracji PERN i spółki z jego grupy kapitałowej – Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19.

M3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotąd park zbiornikowy składał się z 18 zbiorników na ropę naftową o pojemności 50 tys. Dzięki nowym stutysięcznikom, w Bazie Gdańsk nasi Klienci dysponują łącznie ponad 1,1 mln m³ pojemności magazynowej. W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys. M³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W Bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później Terminal Naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys.

W ciągu roku nad Bałtykiem powstało aż 600 tys. M³ nowych pojemności, a możliwości magazynowe PERN tylko nad polskim morzem wzrosły do niemal 2 mln m³. Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej. Po rozbudowie TNG to 11 zbiorników, o łącznej pojemności 765 tys. M³ , a także rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy, systemy przeciwpożarowe oraz pełna infrastruktura z drogami, siecią kanalizacyjną i elektryczną. W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys.

Prowadzi działalność w zakresie transportu i magazynowania ropy naftowej oraz paliw, a także przeładunku paliw i ich składowania dla podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją paliw. Po uzyskaniu warunków przyłączenia dla tych obiektów, PERN będzie mógł przystąpić do kolejnego etapu realizacji zadania, czyli opracowania dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji robót. PERN podkreśla, iż celem połączenia z OLPP “jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”. – Celem naszych inwestycji jest przygotowanie się na nadchodzące wyzwania rynku zarówno petrochemicznego, jak i paliwowego.

Nowe pojemności magazynowe TNG pozwolą na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu oraz zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw. Jak poinformował PERN w ogłoszeniu, oferty w ramach postępowania “Generalne wykonawstwo inwestycji – rozbudowa parku zbiornikowego w bazie Gdańsk” można składać do 2 października.

W lipcu 2022 roku zostało uruchomionych siedem kolejnych magazynów paliw, przez co pojemność magazynów paliw PERN wzrosła do 2,4 mln m³[2]. Celem naszych inwestycji jest przygotowanie się na nadchodzące wyzwania rynku zarówno Huge Convertible Share Offering For Nio petrochemicznego, jak i paliwowego. 3 stycznia 2018 nastąpiło połączenie PERN S.A. Ze spółką „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. Połączenie pozwoliło na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in.

Wersja wydrukowana jest tylko wersją informacyjną. Obowiązujący dokument dostępny jest w siedzibie zakładu Baza Gdańsk oraz udostępniony na  stronie internetowej PERN S.A. Rurociągi technologiczne oraz armaturę na terenie Bazy Gdańsk, zaprojektowano jako podziemne i nadziemne instalacje technologiczne, wyposażone w system automatycznego sterowania zasuwami   i pompami bezpośrednio z budynku operatorni.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *